שינוי יעוד לאזור נופש מיוחד, מש' ספונוב-יבנאל:

תוכנית ג/ 14187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לאזור נופש מיוחד, מש' ספונוב-יבנאל:
מספר: ג/ 14187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
מתן לגיטימציה לבניה קיימת בתחום התכנית ע"י
שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור נופש מיוחד ולשטח פרטי פתוח התווית דרך גישה וקביעת בינוי והוראות בניה חדשות הריסת מבנים המסומנים להריסה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור נופש מיוחד, לשטח פרטי פתוח ודרך.
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך.
קביעת הוראות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15442חלק38-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8529תכנית לחדרי אירוח, יבניאלשינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 933. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2003
קבלת תכנית18/08/2003