שינוי יעוד לאיזורים משקיים -נהלל

תוכנית ג/ 7259

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לאיזורים משקיים -נהלל
מספר: ג/ 7259
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור שטח למשקים לגדול בעלי חיים
קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו
התווית דרכי גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17495חלק9660-67, 76-77, 91-95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1991תאריך פרסום: 24/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3894. עמוד: 2910. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה06/03/1991
קבלת תכנית25/12/1990