שינוי יעוד לבית ספר גוש 17469 חלקה 65,78 משהד

תוכנית ג/ 4815

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לבית ספר גוש 17469 חלקה 65,78 משהד
מספר: ג/ 4815
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד החלקה 75 בגוש 17469 לשטח לבנין צבור (בית ספר)
והרחבת דרך גישה לחלקה הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק755, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/05/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/05/1987
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1985
קבלת תכנית16/08/1983