שינוי יעוד לבתי מגורים 4 קומות ושטח ציבורי פתוח

תוכנית 23/ 03/ 102/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לבתי מגורים 4 קומות ושטח ציבורי פתוח
מספר: 23/ 03/ 102/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים 4 קומות דרכים וחניות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1974תאריך פרסום: 28/04/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2004. עמוד: 1318. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1973תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1973. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1973תאריך פרסום: 23/03/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1905. עמוד: 1335. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית26/11/1972