שינוי יעוד לחניה מבנין מסחרי

תוכנית 2/ 03/ 135/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לחניה מבנין מסחרי
מספר: 2/ 03/ 135/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הפיכת חלקה מסחרית לדרך וחניה. 2. הפיכת שטח ציבורי פתוח שביל להולכי-רגל (חלק מחלקה) למגורים ג'. 3. אחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש בהתאם לסעיף 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק9, 66-67, 69, 90-92, 112-113, 115-117, 122-125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/08/1978תאריך פרסום: 14/08/1978. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות20/04/1978תאריך פרסום: 20/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית19/04/1978