שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כפר ברוך

תוכנית ג/ 15096

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כפר ברוך
מספר: ג/ 15096
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שדרוג ע"י שיפוץ והרחבה והתאמה של מבני משק קיימים (רפת) לצורכי רפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
תכנון מחדש של מבני משק בשטח המוצע (חקלאי מיוחד).

שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
שיפוץ והרחבת מבני רפת קיימת במסגרת הריפורמה כמבנה חורג באזור המגורים.
קביעת התכליות והוראות הבניה המותרות בתחום תכנית זו בתיאום עם משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
צמצום ומזעור מפגעים חזותיים וסביבתיים בנחלה ע"י קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר ברוך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17273חלק1-2
17276חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12142מושב כפר ברוך - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4165. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3647. שנה עברית: התשסח .
קבלת תכנית05/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה