שינוי יעוד למבנה שרות , ירכא / 98 / 6

תוכנית ג/ 10525

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למבנה שרות , ירכא / 98 / 6
מספר: ג/ 10525
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למבנה שרות מסחר עבור מסעדה, תחנת מידע
קיוסק, חניון דרכים לשרות הציבור, מסחר כולל:-
חנויות, סופר מרקטים, בית מרקחת בתי קולנוע משרדים
ומחסנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18885חלק28-29, 103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/1998
קבלת תכנית24/02/1998