שינוי יעוד למבני צבור בשטח בנוי

תוכנית ג/ 4498

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למבני צבור בשטח בנוי
מספר: ג/ 4498
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לבנות צבור תוך שמורת מבנים ישנים
ואופיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1988תאריך פרסום: 15/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3558. עמוד: 2235. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1988.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/10/1986
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/1986
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1985תאריך פרסום: 14/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3195. עמוד: 2234. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/1982
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1982
קבלת תכנית01/04/1982