שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא.

תוכנית ג/ 10231

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא.
מספר: ג/ 10231
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפתוח מבני ציבור בשכונת מגורים
תוך שינוי ביעודי השטחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1432. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית06/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 4997. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית29/06/1997