שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי

תוכנית ג/ 12670

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי
מספר: ג/ 12670
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת גבול תכנית מפורטת ג/ 7667 באזור הנ"ל לגבול התכנית המוצע בתכנית האב.
שינוי שטח מלאכה וסמחר לאזור מגורים
הצעת דרך חדשה בהתאם לתכנית האב.
שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים (מגרש מס' 33)
המרת שטח מלאכה ומסחר למגורים והתאמת והרחבת התכנית הקיימת בהתאם לתכנית אב מאושרת.
שינוי ייעוד ש.צ.פ למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17098חלק1-3
17100חלק2-3
17112חלק11-15, 325-6, 10, 21-22, 30-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1385. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3707. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
קבלת תכנית06/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202623/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13918/02/2002