שינוי יעוד למגורים ודרך גישה, ינוח

תוכנית ג/ 16142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים ודרך גישה, ינוח
מספר: ג/ 16142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ושטח לדרך גישה .
שינוי ייעוד מאזור א' לשטח דרך גישה.

עיקרי התכנית:
קביעת זכויות והגבלות בניה.
קביעת הוראות וחלוקה חדשה למגרשים.
מתן הורואות לעיצוב ארכיטקטוני חיצוני של המבנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליליאנוח-ג'תינוח-ג'ת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18731חלק14-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5180הרחבה ושינויים ביעוד - ינוחשינוי
תוכניתג/ 2640תכנית מתאר, ינוחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2006
קבלת תכנית26/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701329/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006