שינוי יעוד למגורים והתווית דרכים

תוכנית ג/ 5599

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים והתווית דרכים
מספר: ג/ 5599
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד למגורים והתווית דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי

תיאור המיקום:
ישוב: דחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17235חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות29/05/1987תאריך פרסום: 29/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3454. עמוד: 1734. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/1987תאריך פרסום בעיתון: 22/03/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/01/1987
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1986
קבלת תכנית16/02/1986