שינוי יעוד למגורים ולמסחר, בית זרזיר, אבו סייאח

תוכנית ג/ 10819

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים ולמסחר, בית זרזיר, אבו סייאח
מספר: ג/ 10819
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטח חקלאי למגורים ומסחר.
ב. התווית דרכי גישה.
ג. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
בית זרזיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17490חלק219, 20, 22-23
17502חלק21
17585חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/07/1998