שינוי יעוד למגורים חקלאי,קביעת הוראות בניה

תוכנית צש/ 8/ 21/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים חקלאי,קביעת הוראות בניה
מספר: צש/ 8/ 21/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד ממגורים א' למגורים חקלאי (משק מלא).
ב.שינוי ייעוד משצ"פ למגורים חקלאי להגדלת שטח
נחלה (משק מלא).
ג.הגדלת שטח נחלה (משק מלא).
ד.איחוד וחלוקה למגרשים, בהסכמת הבעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ה.ביטול דרכים קיימות.
ו.התויית דרכים ציבוריות.
ז.קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד
מגרשים 5-16.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 19/ 5קביעת אזור ציבורי פתוח.שינוי
תוכניתצש/ 8/ 21/ 24/ אתכנית צש / 8 / 21 / 24 בוטלה ובמקומה באה תכנית זו.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 380. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1998
קבלת תכנית13/08/1998