שינוי יעוד למגורים לחקלאיים ולשטח חקלאי מיוחד, יערה

תוכנית ג/ 14802

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים לחקלאיים ולשטח חקלאי מיוחד, יערה
מספר: ג/ 14802
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצבן של חמש נחלות קיימות בישוב.
שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים לחקלאיים ודרך ומשטח ספורט לשטח חקלאי מיוחד.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףיערה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18330חלק8-10, 12, 20, 23, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2680מושב יערהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 871. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1602.
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2004
קבלת תכנית21/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/06/2004