שינוי יעוד למגורים מיוחד, שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10835

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים מיוחד, שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10835
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי דרך הולכי רגל למגורים א' ושטח למבני ציבור.
שינוי בקוי בנין, אחוזי בניה וגובה בנין למתן
לגיטימציה לבית קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק1-3, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2000תאריך פרסום: 27/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4914. עמוד: 4586. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2000. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1750. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/09/1999
קבלת תכנית15/07/1998