שינוי יעוד למגורים ', קביעת בינוי לתוספת בניה, הגדלת מס' קומות,פסגת זאב

תוכנית 9300

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים ', קביעת בינוי לתוספת בניה, הגדלת מס' קומות,פסגת זאב
מספר: 9300
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הרחבת יחידת דיור קיימת .
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים 2 .
3.קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת המרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בהתאם לקיים בשטח ובהתאם למסומן בנספח הבינוי.
4.קביעת בינוי לתוספת בניה בקומה א' והגבהת גג הרעפים לשם ניצול חלל הגג, לצורך הרחבת יח"ד קיימת.
5. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 198.02 מ"ר שטחים עיקריים.
6. הגדלת מס' קומות מירבי מ- 2 קומות ל- 3 קומות מעל קומת מרתף כשהקומה העליונה מובלעת בתוך חלל גג הרעפים.
7. שינוי קוי הבנין וקיביעת קוי בנין חדשים.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםגרמי ציון

תיאור המיקום:
שכונת פסגת זאב,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך : בין - 224/325 - 224/350
רוחב : בין - 636/300 - 636/325
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30590חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 4561פסגת זאב מזרח-בנה ביתך . קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 67. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/12/2004
קבלת תכנית23/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601020/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005