שינוי יעוד למגורים - כפר ורדים

תוכנית ג/ 7569

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים - כפר ורדים
מספר: ג/ 7569
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א', והגדלת
שטחי החניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכפר ורדיםכפר ורדים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורדים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18409חלק47-48, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5169שכונת הקוטג'ים כפר הורדיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1994תאריך פרסום: 30/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4188. עמוד: 1986. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1992תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 641. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1992
קבלת תכנית17/11/1991