שינוי יעוד למגורים - משהד

תוכנית ג/ 6025

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים - משהד
מספר: ג/ 6025
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 12 בגוש 17518 משטח חקלאי
לאזור מגורים דרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק55-60, 63-66
17518חלק1210-11, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/1988
החלטה בדיון בהפקדה03/02/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/02/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/02/1988
קבלת תכנית15/03/1987