שינוי יעוד למגורים - משהד

תוכנית ג/ 5793

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים - משהד
מספר: ג/ 5793
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים והתויית דרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק24-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. עמוד: 1949. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1988
החלטה בדיון בהפקדה03/02/1988
קבלת תכנית28/09/1986