שינוי יעוד למגורים - עין מאהל

תוכנית ג/ 5711

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים - עין מאהל
מספר: ג/ 5711
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע חלוקת שטחים מחדש למגרשי בניה רשת כבישים
ודרכים ושינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16939חלק90, 96-97, 174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית04/07/1986