שינוי יעוד למגורים -ריינה

תוכנית ג/ 7351

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים -ריינה
מספר: ג/ 7351
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגורים ולשטחי ציבור
התווית דרכים
קביעת הוראות להוצאת התרי בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק45, 51-526, 44, 46, 49-50, 54-57, 60
17520חלק1-19, 5121-23, 25-26, 53-54
17521חלק7-104-5, 12-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4249שכונת הכרמים, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/1995
פרסום לאישור ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3817. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4076. עמוד: 1277. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/1992
החלטה בדיון בהפקדה17/07/1991
קבלת תכנית02/04/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37528/10/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801206/08/2008