שינוי יעוד למגורים, שטחים ציבוריים ודרכים, שינוי למתאר, דייר חנא.

תוכנית ג/ 10104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים, שטחים ציבוריים ודרכים, שינוי למתאר, דייר חנא.
מספר: ג/ 10104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למגורים ולשטח ציבורי פתוח ולשטח פרטי
פתוח והתווית דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק26, 37, 5224-25, 27, 36, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 78. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים13/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2000. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות28/08/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1750. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית11/08/1997