שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא.

תוכנית ג/ 10232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא.
מספר: ג/ 10232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפתוח שכונת מגורים תוך שינוי
ביעודי השטחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1749. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4966. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית29/06/1997