שינוי יעוד למגורים

תוכנית ג/ 4619

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגורים
מספר: ג/ 4619
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18141חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. עמוד: 1055. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/1986תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. עמוד: 341. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/1984תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/1984
החלטה בדיון בהפקדה05/10/1983
קבלת תכנית10/11/1982