שינוי יעוד למגורים

תוכנית ג/ 11922

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למגורים
מספר: ג/ 11922
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעוד הקרקע.
ב. התווית דרכי גישה.
ג. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית04/06/2000