שינוי יעוד למגרש כדורגל -סכנין

תוכנית ג/ 2935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למגרש כדורגל -סכנין
מספר: ג/ 2935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למגרש כדורגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/1986
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1662. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1986תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1986.
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1978
קבלת תכנית13/04/1977