שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - יבניאל

תוכנית ג/ 3127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - יבניאל
מספר: ג/ 3127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למלאכה תעשייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17367חלק1, 3129, 32
17368חלק45-46
17369חלק23, 36
17371חלק10, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1981תאריך פרסום: 23/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2757. עמוד: 93. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. עמוד: 177. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה13/03/1978
קבלת תכנית06/12/1977