שינוי יעוד למלונאות, פקיעין

תוכנית ג/ 14789

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד למלונאות, פקיעין
מספר: ג/ 14789
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד משמורת נוף כפרי למגורים ולמלונאות.
שינוי יעוד קרקע ממגורים לדרך מוצעת למטרת חניון ציבורי.
קבלת הקלה מתמ"א 3 להקטנת רוחב הדרך ,והקלה מקו בניין לדרך אזורי 864 לקו בניין אפס מצד הדרך.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
נ. צ. מזרח - 181700
נ. צ. צפון: 265050
מקום התכנית , פקיעין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19080חלק25, 28115, 118, 120
19095חלק65
19097חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3232תכנת מתאר -פקיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 751. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/10/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1598. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2004
קבלת תכנית16/06/2004