שינוי יעוד למסחר

תוכנית ג/ 5184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למסחר
מספר: ג/ 5184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק64-66, 7255, 62-63, 67-68, 71
17470חלק5, 20, 36, 43
17518חלק27-30, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/1987
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1986תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2681. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1986תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/12/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/12/1985
החלטה בדיון בהפקדה03/07/1985
קבלת תכנית02/11/1984