שינוי יעוד למרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה, מסחר, משרדים, אולמי

תוכנית שה/ 69/ 10/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד למרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה, מסחר, משרדים, אולמי
מספר: שה/ 69/ 10/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממרכז תחבורה ושצ"פ למרכז תחבורה משולב
שיכלול את יעודי הקרקע הבאים:
א. מרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה,
מסחר, משרדים, אולמי ארועים ואולמי המתנות
לנוסעים.
ב. חניון לאוטובוסים, למשאיות ולרכב פרטי.
ג. דרכים וחניות.
ד. שטח לבנייני ציבור - שרותי חירום של המועצה.
ה. שינוי יעוד משטח להסדרת וואדי לשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בכניסה הדרומית לשהם מכביש 453.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק97, 99, 102-105, 11558-60, 73-74, 82, 92-96, 98, 100-101, 106-107, 116-119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2245. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1549. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1996
קבלת תכנית04/12/1995