שינוי יעוד לשטח התעשיה מפעל ציקלון - מטה אשר

תוכנית ג/ 1160 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח התעשיה מפעל ציקלון - מטה אשר
מספר: ג/ 1160 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את שטח התכנית לתעשיה ולהתוות בו את הדרכים ולדבוע את תקנות הבניה המיועדות לשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18507כל הגוש
18508כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1971תאריך פרסום: 11/02/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1698. עמוד: 1009. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית24/08/1970
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1970תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1970. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1970. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1970תאריך פרסום: 26/02/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1606. עמוד: 1445. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה08/12/1969
קבלת תכנית12/10/1969