שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד מש' תירוש:

תוכנית ג/ 13879

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד מש' תירוש:
מספר: ג/ 13879
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
*שיפוץ והרחבה והתאמה של מבני משק קיימים לצרכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
* תכנון מחדש של מבני משק הקיימים בשטח מגורים בנחלות (חלקות א') והגדרתם כמבנים חריגים.
* התווית דרך שדה חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23087חלק79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/03/2003
קבלת תכנית18/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003