שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון

תוכנית ג/ 13889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון
מספר: ג/ 13889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר מצבה של חוות לולים קיימת
תיחום שטח להתפתחות עתידית של החווה.


- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית דרך ובנייני משק לשטח חקלאי מיוחד ודרך
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18602חלק16, 18-19
18604חלק7, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3578מושב עבדוןהתליה
תוכניתג/ 2265משוב עבדוןשינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1671. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/11/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה12/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית14/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2689. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
קבלת תכנית01/04/2003