שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד

תוכנית ג/ 12330

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד
מספר: ג/ 12330
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23089חלק62
23090חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2001תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 303. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית15/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2001
קבלת תכנית21/02/2001