שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור

תוכנית ג/ 13220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור
מספר: ג/ 13220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור בטמרה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18583חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3913. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים15/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2031. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית11/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301418/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201422/07/2002