שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור

תוכנית ג/ 13219

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור
מספר: ג/ 13219
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת שטחים למבני ציבור.
2. קביעת הוראות להקמת מבני ציבור.
3. שינוי יעוד הקרקע ממגורים לשטח למבנה ציבור.
4. הועדה המקומית שפלת הגליל תהיה מוסמכת להוציא היתרי בניה למבנה ציבור בהתאם לתוכנית זו.
5. כל ההוראות אשר לא שונו בתוכנית זו יקבעו על פי הוראות תוכנית מס' ג/ 6957.
6. תנאים למתן היתר בניה:
א. אישור תוכנית בינוי לאתר
ב. הבטחת ביצוע תשתיות
ג. קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18585חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2854. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2783. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית11/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201422/07/2002