שינוי יעוד לשטח למוזיאון למדע פשוט - גבעת רם.

תוכנית 3905/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח למוזיאון למדע פשוט - גבעת רם.
מספר: 3905/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח למוסד - מוזיאון.
ב. השלמת קוי בנין.
ג. איחוד וחלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבורלא יהודה, דרך רופין

תיאור המיקום:
גבעת רם,
שטח בין רח' רופין לבין רח' בורלא מצפון מזרח לצומת האוניברסיטה.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30335חלק2, 6, 10, 21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3905רצועת המוזיאונים.שינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2573. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2003
קבלת תכנית06/10/2002