שינוי יעוד לשטח מסחרי ומגורים, שינוי למתאר, זרזיר.

תוכנית ג/ 10173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשטח מסחרי ומגורים, שינוי למתאר, זרזיר.
מספר: ג/ 10173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה שנוי יעוד:
א. משטח מרכז אזרחי וקרקע חקלאית למגורים ומסחר.
ב. מקרקע חקלאית לדרכים ולשטח מגורים א'.
ג. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר

תיאור המיקום:
ישוב: זרזיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17494חלק70, 88, 90
17502חלק13-15, 24, 26, 28, 36-39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/02/2004
קבלת תכנית11/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400209/02/2004