שינוי יעוד לשצ"פ ומבנה ציבור

תוכנית ג/ 13634

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לשצ"פ ומבנה ציבור
מספר: ג/ 13634
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יעודי קרקע למבני ציבור וש.צ.פ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16879חלק48, 50, 71
16880חלק1810, 14-17, 20, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2002
קבלת תכנית17/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002