שינוי יעוד לשרותי דרך

תוכנית ג/ 13374

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לשרותי דרך
מספר: ג/ 13374
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית מפורטת מאושרת ג/ 8358
שינוי יעוד השטחים ושינוי אחוזי הבניה בתכנית ג/ 8358
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לשרותי דרך ושטח פרטי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכפר ורדיםכפר ורדים

תיאור המיקום:
כביש מעלות - תפן
נ.צ. מרכזי - מזרחי : 176525, צפון: 265400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18720חלק119-120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8358תחנת דלק כביש מעלות תפן.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית20/08/2002