שינוי יעוד לתחנת שאיבה וכביש גישה, שדה יעקב

תוכנית ג/ 17675

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתחנת שאיבה וכביש גישה, שדה יעקב
מספר: ג/ 17675
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת שאיבה לביוב לצורך שרות שכונת ההרחבה שבה 68 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
קביעת איתור ויעוד השטח לתחנת שאיבה לביוב
קביעת דרך גישה לתחנה
קביעת הוראות בניה ותפעול לתחנה
קביעת הוראות לפיתוח נופי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10603חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
תוכניתתמא/ 3/ 11/ בתכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1522. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5037. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2008
קבלת תכנית17/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901723/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801627/10/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה