שינוי יעוד לתחנת תדלוק - ע"פ תמא/ 18.

תוכנית בר/ 330

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לתחנת תדלוק - ע"פ תמא/ 18.
מספר: בר/ 330
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק ושירותי דרך ע"פ תמ"א 18 תיקון 4 .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע של חלק מחלקה 65 (2,700 )מקרקע חקלאית לתחנת.
2. קביעת מרווחי בניה לתחנת התדלוק.
3. קביעת תכליות ושימושים מותרים בתחנת התדלוק.
4. חלוקת חלקה 65 לשלו חלקות משנה.
5. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
ממזרח לכביש 40 בין בית אלעזרי לבין קיבוץ גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3570חלק65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2010
קבלת תכנית01/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100224/01/2011