שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 3246

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסור
מספר: ג/ 3246
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק על כל שירותיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17657חלק8, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1981תאריך פרסום: 23/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2757. עמוד: 94. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1981
פרסום להפקדה ברשומות31/07/1980תאריך פרסום: 31/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2648. עמוד: 2170. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1979
קבלת תכנית10/07/1978