שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין

תוכנית ג/ 2184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין
מספר: ג/ 2184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מחקלאי לתחנת דלק, שרותי רכב ומסעדה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/1985תאריך פרסום: 23/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3202. עמוד: 2424. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/1984
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 149. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1983תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1983.
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1983
קבלת תכנית17/01/1975