שינוי יעוד לתיירות ונופש , גורן

תוכנית ג/ 14334

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש , גורן
מספר: ג/ 14334
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת מלונית במושב גורן.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ואזור מגורים לאזור תיירות ונופש, מאזור מגורים לדרך, מקרקע חקלאית לאזור מגורים מדרך לשטח למבני משק.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות ארכיטקטוניות , עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףגורן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18615חלק12, 14, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8863אזור תעשיות גליל, גורן.שינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
תוכניתג/ 12656מושב גורןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4224. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות08/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1601.
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח31/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/03/2004
קבלת תכנית09/10/2003