שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועה

תוכנית ג/ 14828

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועה
מספר: ג/ 14828
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לאפשר הקמת מלונית כפרית במושב , נטועה
- בקשה להקלה בקו בנין של דרך אזורית מס' 899 מ- 80 מטר מהציר ל=60 מטר - מהציר לפי שינוי מס' 7 לתמ"א 3.
- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לאזור לתיירות ונופש, שטח ציבורי פתוח ודרך משטח פרטי פתוח לאזור לתיירות ונופש.
- קביעת התכליות המותרת לכל יעוד.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות ארכיטקטוניות, עיצוב והשתלבות בנוסף ובסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19694חלק1, 3
19716חלק1, 5
19727חלק1, 4-5, 7
19729חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1785. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4449. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/08/2004
קבלת תכנית13/07/2004