שינוי יעוד לתיירות ונופש, עבדון

תוכנית ג/ 13200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש, עבדון
מספר: ג/ 13200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר לאירוח כפרי במושב עבדון.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד קרקע משטח לישוב כפרי לפי תמ"מ 2 ושטח פרטי פתוח לשטח תיירות ונופש ומשטח פרטי פתוח לדרך.

- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

- קביעת הוראות בניה.

- קביעת הנחיות ארכיטקטוניות, עיצוב והשתלבות בנוסף ובסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3578מושב עבדוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2003
קבלת תכנית28/05/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300317/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200830/09/2002