שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה

תוכנית ג/ 14475

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה
מספר: ג/ 14475
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת מלונית במשוב שתולה.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך גישה ומקרקע חקלאית לשטח לתיירות ונופש ולדרך גישה.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
- קבעית הוראות בניה.
- קביעת הנחיות ארכיטוקטוניות, עיצוב והשתלבות בנוסף ובסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףשתולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19862חלק4
19865חלק3, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11097הרחבת מושב שתולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2004
קבלת תכנית25/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2004