שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה

תוכנית ג/ 14474

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש, שתולה
מספר: ג/ 14474
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
לאפשר הקמת מלונית במושב שתולה

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך גישה ומקרקע חקלאית לשטח לתיירות ונופש ולדרך גישה.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
-קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות ארכיטקטוניות, עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףשתולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19862חלק4
19865חלק3, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11097הרחבת מושב שתולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 188. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1222. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2004
קבלת תכנית21/01/2004